O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím vše vypovědět... (Žalm 71:15)

Radujte se!

22. 9. 2011 15:56
Rubrika: Nezařazené | Štítky: radost , láska , naděje , víra

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.“ (Ř 12,12)

Mnohokrát se nám stává, že jsme naštvaní, netrpěliví, smutní, uražení a nebo na nás dopadá pochmůrná nálada všedního dne plná nudy a beznaděje. Je lehké takovýmto stavům podlehnout. Dá se říct, že je to snad více než lehké. Mnohdy se v našem okolí objeví někdo nebo něco, co nás podněcuje a nabádá k tomu, abychom se stali právě smutnými, naštvanými, netrpělivými a nevím jakými ještě.

A teď z druhé strany:

Málokdy se nám stává, že jsme šťastní, trpěliví, veselí a nebo na nás dopadá radostná nálada nevšedního dne, který je obrovským darem od Boha a je plný naděje a dobrodružství života ve víře. Je těžké si takové stavy udržet. Dá se říct, že je to snad více než těžké. Mnohdy se v našem okolí objeví někdo nebo něco, co nás podněcuje a nabádá k tomu, abychom přestali být právě veselými, šťastnými, trpělivými.

Víra je boj!“

Je úžasné, jak je Boží slovo stále flexibilní a aktuální. Žít podle něj není úplně jednoduché, ale zato je to krásné. V dnešní době, kdy na nás média chrlí nespočetné množství tragických událostí, jsme téměř obklopeni strachem. Strachem o naše blízké, o naší kariéru, o náš majetek a podobné věci. Když se ale koukneme na tuto situaci ve světě z pohledu Bible, mnoho starostí můžeme s klidným srdcem hodit za hlavu. O dobrých věcech se zkrátka prostě v médiích moc nemluví. Kdo nám dává naději v život věčný? Kdo ví, co je pro nás v životě to nejlepší, kdo zná každého z nás jménem a kdo každého z nás miluje tak nekonečnou láskou? Snad média? Nebo pan prezident? Nikoliv.

Všechno co nás obklopuje tady na zemi je pomíjející. Když zemřeme, tak ztratíme majetek, ztratíme kariéru, ztratíme titul. Po smrti nebudeme jezdit v Bavoráku, na který jsme si šetřili tak dlouho. Už nebudeme mít dům, do jehož stavby jsme vložili tolik našich sil. Zůstane nám jenom naděje, která se stane vírou, a láska. Ohlédneme se za sebe a uvidíme, jaký náš život byl. Uvidíme, jestli jsme byli mrzutí a zaujatí na sebe, na svoji kariéru, na svůj majetek, nebo jestli jsme si všímali lidí, kteří potřebovali pomoc, jestli jsme dokázali rozdávat kolem sebe lásku, jestli jsme dokázali rozmnožit dary, nebo-li hřivny, obdržené od Pána.

Položme si tedy každý otázku: „ Rozmnožuji své hřivny, nebo je zakopávám stále hlouběji? “

Víme, že nejdůležitější v našem životě je VÍRA, NADĚJE a LÁSKA. A nyní si předložme ještě jednou onu větu z písma:

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.“ (Ř 12,12)

Ano, přesně tak by měl vypadat náš život. Měli bychom se radovat z naděje, která stále plane v našich srdcích. Z naděje, která je od Boha. Měli bychom důvěřovat Bohu, protože on opravdu ví, co je pro nás nejlepší. On ví, kde v životě budeme spokojeni. Je si vědom darů, kterými nás obdařil. I my postupem času začneme tyto dary objevovat. A tak, když je objevíme, nepřestávejme mu za ně děkovat a snažme se je rozhojňovat. Buďme trpěliví v těžkostech. Hledejme Boží vůli, protože pro nás není vždy hned tak jasně viditelná. Modleme se! Vytrvale se modleme a v modlitbách přednášejme díky za naše životy, za dary, za lásku. Vkládejme do modliteb naše utrpení a nesnažme se řešit si vše po svém. Upněme se v náruč našeho Nebeského Otce a žijme v pokoji a radosti.

Bůh je láska. Když budeme žít v Bohu, on bude přebývat v nás. Všechny přednosti lásky (1K,4-8) budou pak naší silou ve víře. Našemi zbraněmi v boji. Když se o nás potom bude pokoušet špatná nálada, netrpělivost, smutek, my budeme mít lásku.

Nestrachujme se z toho, co občas vidíme kolem sebe. Ďábel nám chce vzít naše nejdůležitější věci, a to právě LÁSKU, VÍRU v Boha, a NADĚJI v život věčný. Zůstaňme i my věrni těmto darům. Pečujme o ně a střežme si je, protože nikdy nevíme, kdy přijde naše hodina. Nikdy nevíme, kdy se ocitneme před Bohem. A tak, když budeme žít podle Božího slova, nezemřeme, ale budeme mít život věčný.

Máme důvod k tomu se radovat! Máme VÍRU, NADĚJI A LÁSKU! Ať je náš život radostí! Ať máme na zřeteli Boží lásku a ať se těšíme z příslibu věčného života. Radujme se, stále se radujme!

 

 

 

 

 

Sdílet

Komentáře

Káťa0 Moc hezký a povzbuzující článek, plný víry naděje a lásky děkuju :)

MáňaS jo jo on už dávno tichý není :-) fakt skvělý

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio